Bib Groot-Bijgaarden vindt nieuw onderdak in Welzijnscampus Nieuwenbos

Tot voor kort was de bibliotheek van Groot-Bijgaarden gehuisvest in het Collegium-gebouw in de Brusselstraat, maar een vrijgekomen lokaal in de Welzijnscampus bood een ongeziene opportuniteit aan het gemeentebestuur. In de campus huisvesten namelijk ook verschillende stromen van Welzijn, Vrije tijd en nu dus ook de bibliotheek. Het opent zo de deur naar het bereiken van een nieuw potentieel publiek en realiseert een laagdrempelige toegang tot kennis en informatie. “We brengen alle Dilbekenaren in verbinding via een gevarieerde en uitgebreide collectie”, aldus Harry De Win (N-VA), kersvers schepen van Vrije Tijd. “Aanzetten tot lezen is één van de acties uit onze meerjarenplanning. Een verhuis vergt natuurlijk veel werk en voorbereiding. Zo brachten we onder meer in kaart welke collecties de gebruikers van de Welzijnscampus en de inwoners van Groot-Bijgaarden interesseerden. Het resultaat is een ruime collectie voor een breed publiek met een groot aandeel aan kinderboeken, gezelschapsspelen, babyboekjes, populaire romans, thrillers en informatieve werken.”

Bovendien wordt er ook geëxperimenteerd met een wisselcollectie waarin film en muziek aan bod komen en werd ook een taalpuntcollectie Nederlands voorzien voor anderstaligen. De gehele collectie kreeg een plekje in nieuw, duurzaam meubilair in stijl van de andere meubels in de campus. Je kan in de bibliotheek terecht op woensdag (tussen 12 en 16.30 uur) en vrijdag (tussen 10 en 13 uur). Hiermee wordt aansluiting gezocht op de activiteiten van de campus en de schoolgaande jeugd. De uren worden wel nog verder geëvalueerd en nadien eventueel aangepast. “Met de verhuis van het nieuwe filiaal hopen we de bibliotheek van Groot-Bijgaarden nieuw leven in te blazen en spelen we graag een rol in de ontmoetingsplaats die de Welzijnscampus de dag van vandaag is voor veel mensen”, aldus De Win nog.

Maar wat gaat er dan gebeuren met de vorige locatie van de bibliotheek, het Collegium? Het gebouw heeft te koop gestaan en werd uiteindelijk gekocht door de Don Bosco-school. Hier zal les gegeven worden in grotere klaslokalen. Bij de verkoop werd bovendien ook een overeenkomst gesloten met de gemeente Dilbeek. Hierin staat dat zij het gebouw na de schooluren en in het weekend mag gebruiken als polyvalente zaal, dus ook als gebruik voor activiteiten van verenigingen.

Dan blijft de bibliotheek van Schepdaal ook nog over. Op sociale media heerst al weken de vraag wat er met het gebouw aangevangen zal worden. In verschillende documenten staat namelijk vermeld dat de gemeente de intenties heeft om het gebouw te verkopen, net als heel wat andere gebouwen in de gemeente. Ongenoegen alom, want de bibliotheek wordt vaak gebruikt door de inwoners, de leerlingen van lagere scholen De Klimop en Trip Trap alsook voor muziekles. “Bij het begin van de legislatuur, wanneer ik nog geen schepen was, is er een hele lijst opgemaakt van gebouwen die verkocht kunnen worden”, legt De Win uit. “Dat gaat om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze oud zijn, de renovatiekosten te groot zijn of dat er geen bestemming meer toe is. Het klopt dat de bibliotheek van Schepdaal ook in die lijst staat. Maar laat me duidelijk zijn: vandaag is er niet meer intentie dan vier jaar geleden om dat gebouw te verkopen. Het is wel zo dat de bib op een laag pitje werkt, dus we moeten bekijken wat we gaan doen om ook daar nieuw leven in te brengen. Vandaag verkopen we het alleszins (nog) niet, maar wat de toekomst brengt, dat weten we natuurlijk nog niet.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland