Anderstalige trainers en jeugdspelers ontvangen Nederlands diploma

Na een pilootproject in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in 2021 werkte vzw ‘de Rand’ in samenwerking met Voetbal Vlaanderen en CVO Kisp een ondersteuningsbundel uit voor anderstalige trainers die met het Nederlands op de grasmat aan de slag willen. VC Goot-Dilbeek is mee op deze kar gesprongen en organiseerde voor haar trainers, ploegafgevaardigden, ouders en spelers die weinig of geen kennis hebben van het Nederlands, een minicursus lessen Nederlands om de woordenschat en grammatica aan te leren in een voetbalcontext. Ze kregen niet alleen een theoretisch luik, want er werd ook ingezet op oefenkansen Nederlands tijdens trainingsmomenten. De deelnemers sloten dit traject succesvol af met een praktische oefensessie op de site Roelandsveld. Niet minder dan 11 trainers en jeugdspelers namen deel aan een cursus van 8 sessies van telkens 2 uur.

Tijdens de laatste oefensessie werden de diploma’s overhandigd aan de cursisten door bevoegd Dilbeeks schepen Anneleen Van den Houte (N-VA) in aanwezigheid van lesgeefster Canigia Mesthdag (CVO KISP) en sportclubondersteuner Tim Timmermans van vzw ‘de Rand’. “VC Groot Dilbeek heeft heel wat trainers in haar clubwerking die het uitstekend doen”, laat Van den Houte weten. “Soms blijkt taal een drempel te zijn en met dit traject proberen wij hen extra oefenkansen te geven.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland