Zwart punt in Dilbeek

De resultaten van de actie Curieuze Neuzen waarbij burgers de concentratie van NO2 konden meten, doen stof opwaaien (!). Her en der worden de normen voor stikstofdioxide (NO²) flink overschreden.

Van een inwoonster van Dilbeek, dicht bij het knooppunt tussen de Ninoofsesteenweg en de Ring kregen we een alarmerende mail. De waarden bij haar gemeten lagen tussen 17 en 67,3 microgram per kubieke meter lucht. Vooral dat laatste cijfer is verontrustend want het behoort tot de hoogst gemeten waarden in Vlaanderen. Het leidde tot een zwarte stip (hoogste concentraties) op de kaart die alle Curieuze Neuzen metingen bijeenbrengt.

In haar mail klaagt de bewoonster dat ze zich een speelbal voelt tussen gemeente en gewest. En haar buurt heeft niet alleen af te rekenen met een slechte luchtkwaliteit (NO² werkt in op de luchtwegen) maar ook met smalle, slecht voet- en fietspaden en zwerfvuil. Haar mail eindigt met een kreet om hulp.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland