Dilbeek overweegt blauwe zone in centrum

Op aanvraag van de lokale handelaars in het centrum van Dilbeek overweegt het gemeentebestuur een blauwe zone in het centrum van Dilbeek in te voeren.

“De parkeerplaatsen in het centrum zijn te lang bezet door langparkeerders zodat er weinig tot geen parkeerrotatie is. Daarom overwegen wij de invoering van een blauwe zone in het centrum, maar we gaan eerst nog overleggen met de scholen en de handelaars”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA).

Volgende maand maart wordt het overleg met scholen en handelaars opgestart, zodat op de gemeenteraad van april de definitieve beslissing vallen. In september zou dan de blauwe zone ingevoerd worden.

De beslissing om een blauwe zone in het centrum van Dilbeek in te voeren past ook in het door de gemeenteraad in 2014 goedgekeurde Masterplan voor de Dilbeekse kern.

“Alleen willen de handelaars de blauwe zone vervroegd laten invoeren”, zegt Quaghebeur. “We verkiezen deze oplossing boven betalend parkeren zoals in de naburige gemeenten Asse en Lennik.”

De blauwe zone zou worden ingesteld in volgende straten:

  • Verheydenstraat
  • Oudesmidsestraat
  • Parking Oudesmidsestraat
  • Schoolstraat
  • Spanjebergstraat (gedeelte tussen Oudesmidsestraat en Berchemstraat)
  • Sint-Alenalaan (gedeelte tussen Verheydenstraat en Baron de Vironlaan)
  • Kasteelstraat (gedeelte tussen de Spanjebergstraat en het kruispunt met de Sportlaan en Roelandsveldstraat)

Vanaf september – als alles volgens plan verloopt – mogen automobilisten hun wagen niet langer parkeren dan één uur in de Verheydenstraat. In de andere straten zal men maximum twee uur parkeren. Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur.

Bewoners van al deze straten krijgen een bewonerskaart met een maximum van één kaart per domicilieadres, al dan niet tegen betaling.

“Het beperken van de parkeerduur in de Verheydenstraat tot één uur sluit aan bij de visie van het Masterplan . Daarin wordt wel voorgesteld betalend parkeren in te voeren met als duurste zone de Verheydenstraat, maar we opteren in eerste instantie voor een blauwe zone. De doelstelling is namelijk een betere rotatie, niet om de gemeentekas te spijzen”, aldus de schepen

Handhaving

Om het parkeren in de blauwe zone te handhaven overweegt Dilbeek een parkeerbedrijf aan te stellen die meteen alle blauwe zones, ook die buiten het centrum van Dilbeek, gaat controleren’.