Provincie pakt erosie in Dilbeek aan

De provincie Vlaams-Brabant gaat op drie plaatsen in Dilbeek werken uitvoeren die de schadelijke gevolgen van erosie moeten beperken.

Ze heeft de maatregelen ontworpen en subsidieert ook de werken die een eind moeten maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast langs de Bullenbergstraat en langs de west- en oostkant van de Rodenberg.

‘Erosiebestrijding heeft in onze provincie, met zijn hellende akkers, een hoge prioriteit’, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor landbouw en waterlopen.

‘Samen met de gemeente en de landbouwers heeft de provinciale erosiecoördinator in Dilbeek eerder al een aantal maatregelen verwezenlijkt. De werken die nu op het programma staan zijn de volgende stap, maar daarna volgen er nog’.

Langs de Bullenbergstraat, nabij de Schapenstraat, komt er een erosiepoel met een aarden dam en grasbufferstrook.

Aan de oostkant van de Rodenberg zullen twee aarden dammen, een erosiepoel, twee grasbuffer-stroken en een gracht de Reinaertwijk, en in het bijzonder de parking ter hoogte van de Cantecleer-straat, vrij van modder houden.

Water en modder die langs de westkant van de Rodenberg afstromen, worden hoger op de helling opgevangen met een grasstrook, een houtkant en een houthakseldam.

‘De totale kostprijs van de werken en grondinnemingen van deze drie projecten ligt boven de 100.000 euro. Omdat de knelpunten opgenomen zijn in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Dilbeek , komen de werken in aanmerking voor subsidie.

‘Wij willen op vijf jaar tijd de grootste erosieproblemen in onze provincie oplossen’ , besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

‘Wij rekenen daarvoor op de medewerking van gemeentebesturen en landbouwers, en stellen zelf alles in het werk om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij verlichten de financiële lasten met onze subsidies, en onze drie erosiecoördinatoren zetten zich ervoor in dat alle procedures vlot en correct verlopen’.