Plaats voor bijna alle Dilbeekse peuters dankzij nieuw aanmeldingssysteem

Het nieuwe aanmeldingssysteem voor de basisscholen in Dilbeek zorgt er voor dat 95 procent van de jonge Dilbeekse ouders hun kind kunnen inschrijven in hun school van eerste of tweede keuze.

Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het systeem.

De aanmeldingsperiode voor inschrijving in een Dilbeekse basisschool voor schooljaar 2014-2015 is afgelopen en de tickets met de toewijzingen werden verstuurd.

927 kinderen werden aangemeld voor een plaats in een Dilbeekse school. 62 procent van de aanmeldingen was afkomstig vanuit Dilbeek, 24 procent uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het toewijzingssysteem, dat, naast de voorrang voor broers en zussen, ook rekening hield met de afstand tot de school en de schoolvoorkeur, wees uiteindelijk 693 plaatsen toe.

’78 procent van de plaatsen konden toegewezen worden aan de eerste schoolkeuze van de ouders. Voor kinderen uit Dilbeek was dit 81 procent met daarnaast 13 procent aan tweede keuze. 95 procent van de ouders kreeg dus een plaats in hun eerste of tweede school van keuze’, zegt schepen van Onderwijs Jef Vanderoost (CD&V).

Het grootste deel van de aanmeldingen (440) was voor kinderen van geboortejaar 2012, namelijk voor de 375 beschikbare plaatsen in de onthaalklas, waarvan 303 uit Dilbeek.

Daarnaast was het eerste leerjaar erg populair met 236 aanmeldingen voor 207 plaatsen. Bij beide groepen werd bijna de helft van de plaatsen ingenomen door broers en zussen.

Het afstandscriterium heeft zijn werk gedaan. De plaatsen die niet gereserveerd waren voor broers en zussen zijn grotendeels ingenomen door Dilbeekse kinderen omdat zij dichter bij de school wonen.

Wachtlijst voor wie niet dichtbij woont

Toch zijn, zowel bij de instapklas als bij het eerste leerjaar, enkele Dilbeekse kinderen aan geen enkele school toegewezen.

‘In het merendeel van de gevallen gaat het om ouders die zich slechts voor √©√©n school aanmeldden waar ze niet dichtbij wonen.¬†Zij krijgen een plaats op de wachtlijst’, zegt schepen Vanderoost.

Tot 31 maart kunnen de ouders zich, met de ontvangen tickets, gaan inschrijven bij de toegewezen school en/of hun kind op de wachtlijst gaan plaatsen.

Daarvoor moeten ze telefonisch een afspraak maken met de school. Als niet iedereen zich effectief op de lijst laat zetten tijdens deze inschrijvingsperiode, komen er mogelijk nog verschuivingen op de wachtlijsten.

Tijdens de opvisperiode (april) kunnen dus nog kinderen worden opgevist die alsnog een plaats krijgen. De definitieve evaluatie van het aanmeldingssysteem heeft plaats na deze opvisperiode.