Sergooris legt eed af als burgemeester (+ video)

Alberic Sergooris (CD&V) legt donderdag de eed af als nieuwe burgemeester van Denderleeuw. Dat gebeurt in het kader van een werkbezoek dat gouverneur Jan Briers en de deputatie van Oost-Vlaanderen brengen aan Denderleeuw tijdens hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Sergooris is bij ministerieel besluit van 16 november 2015 benoemd tot burgemeester van Denderleeuw.

Na de eedaflegging start het werkbezoek. De provincie wil met deze Ronde nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten bekijken en constructief in dialoog treden met de besturen om oplossingen of ondersteuningen aan te reiken.

Door de Ronde te koppelen aan een (cultureel) evenement in de gemeente, kunnen de inwoners de Ronde mee beleven en kennismaken met hun provinciebestuur.

Delegaties van beide besturen starten om 17 uur achter gesloten deuren met de werkvergadering in de raadzaal van het administratief centrum.

Op de agenda staan heel wat punten die zowel door de gemeente als de provincie werden voorgesteld: o.a. acties inzake klimaatneutraliteit, onderhoud provinciale waterlopen en overstromingsproblematiek Dender, project ‚ÄėRap op Stap‚Äô, problemen als gevolg van de verstedelijking van Denderleeuw, capaciteitsproblematiek onderwijs, problematiek sociale woonkredieten, project noodplanningsambtenaren‚Ķ

Nadien nodigt het schepencollege de provinciale delegatie uit op een ‚ÄėTastoe‚Äô-activiteit in zaal Den Breughel. Deze maand staat een sociale jukebox op het programma.