Huisvuilvolume blijft dalen in Ternat

In Ternat is het opgehaalde restafval per inwoner in 2015 gedaald tot gemiddeld 107, 78 kg per inwoner. Dat is 0,40 kg minder dan in 2014.

In het werkgebied van Haviland doet alleen Lennik het nog beter met 99,14 kg per inwoner. Ook het opgehaalde en in het recyclagepark verzamelde grof vuil daalde verder van 19,88 tot 19,22 kg per inwoner.

“Ook met deze cijfers behoren de Ternattenaren tot de goede leerlingen inzake afvalvoorkoming”, zegt milieuschepen Guido Van Cauwelaert (spagroen+).

“Het afvalvoorkomingsbeleid van de gemeente blijft dus zijn vruchten afwerpen en Ternat wil hier blijven op inzetten.”