Denderleeuw toont daensistisch verleden

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat priester Adolf Daens werd geboren in Aalst. 2014 is dus een Daensjaar en dat wordt gevierd, zeker in Aalst.

Ook Denderleeuw speelde een grote rol in de ontwikkeling van het daensisme en werd zelfs een belangrijk daensistisch bolwerk, zo blijkt uit de expo ‘Het daensisme in woord en beeld. Tentoonstelling over het daensisme in Denderleeuw, Welle en Iddergem’ op zondag 8 en maandag 9 juni in zaal Den Breughel.

Het gemeentebestuur van Denderleeuw werkte voor deze tentoonstelling samen met de commissie Patrimonium, het Priester Daensfonds en het Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (DADD).

‘In de tentoonstelling schetsen we de invloed van figuren als Michel Prosper de Pelsmaecker, Désiré Boriau, August De Brabanter, Louis De Bruyn, Romain Eeman en Victor Witterzeel aan de hand van foto- en tekstmateriaal, originele briefwisseling, campagnemateriaal, kranten en tijdschriften, pamfletten’, legt Jan De Nul (CD&V), schepen van Patrimonium, uit.

‘Dankzij Sylvain Arys konden we zelfs unieke beelden uit 1939 op de kop tikken van de inhuldiging van burgemeester Romain Eeman in Welle. Niet alleen oude foto’s maar ook een origineel filmpje van toen.’

Naast een uitgebreid politiek luik focust de tentoonstelling ook op de culturele impact van het daensisme.

‘Met de vereniging ‘Kunst en Eendracht’ nam Welle op dit vlak een vooraanstaande positie in’, weet schepen De Nul. ‘Voor het eerst komen we met prachtige archiefstukken uit ons gemeentelijke archief naar buiten, zoals briefwisseling, muziekpartituren, affiches en scripten van de vereniging. Hiervoor zijn we schatplichtig aan de familie D’haeseleer, die ons in 2012 het uitgebreide archief van Arthur Jozef D’haeseleer schonk.’

Een ander pronkstuk van de tentoonstelling is de originele vlag van de vereniging ‘Kunst en Eendracht’.

‘Deze vlag werd op 12 april 1914 in Welle ingewijd, met een groots feest waarbij Pieter Daens een van de sprekers was’, aldus De Nul.

‘Iedereen dacht dat de vlag verloren gegaan was, maar Valère Uyttersprot van de Heemkundige Kring Wallo kwam ze op het spoor in het stedelijk museum van Aalst. En dus is deze unieke vlag 100 jaar na de inhuldiging opnieuw te bezichtigen in Denderleeuw.’