Geen voorrang van rechts meer in drie Dilbeekse straten

Om de doorstroom op lokale verbindingswegen te verbeteren, wordt de voorrang van rechts in Dilbeek niet langer als absolute regel beschouwd.

Zo heb je op de Molenstraat niet langer voorrang wanneer je de Brusselstraat oprijdt. Dat is het gevolg van de aanleg van nieuwe fietspaden.

Een vereiste voor de financiële inbreng van de provincie en het Vlaams Gewest is het inrichten van deze straat als voorrangsweg, zodat het veiliger en vlotter wordt voor de fietser.

Het fietspad dat door de gemeente Ternat werd aangelegd, is in samenwerking met Dilbeek verlengd tot aan de Driehofveldenlaan, dus dient ook de voorrangsweg tot daar door te lopen.

Vanaf nu moet je in de Molenstraat dus stoppen wanneer je het kruispunt nadert. Verderop geldt wel nog de voorrangsregeling.

Bodegemstraat

Een gelijkaardige situatie deed zich voor aan de Bodegemstraat, tussen de Vlaanderenlaan en de Suikerbergstraat.

Bij de werken aan de bocht daar werd al een gedeelte van het nieuwe fietspad aangelegd, met steun van de provincie en het gewest. Ook daar moest de straat dus als een voorrangsweg beschouwd worden.

Wie vanuit de Vlaanderenlaan en de Suikerbergstraat komt, moet dus nu stoppen en voorrang bieden aan het verkeer op de Bodegemstraat.

Op termijn is het de bedoeling om alle straten die in het mobiliteitsplan als lokale verbindingsweg worden benoemd, in te richten als voorrangsassen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn op de hele Brusselstraat en de Bodegemstraat.