Oud-gemeentehuis Beigem wordt afgebroken na instorting tijdens storm Ciara

Het door storm geteisterde oud gemeentehuis van Beigem valt niet meer te redden en zal worden afgebroken. Dat heeft het gemeentebestuur van Grimbergen beslist. Op 9 februari was een groot deel van de achtergevel van het oud gemeentehuis van Beigem ingestort tijdens de storm Ciara. Gelukkig waren er op dat moment geen mensen in de buurt.

Op het gelijkvloers van dit gebouw waren twee klassen ondergebracht van de gemeentelijke basisschool ’t Mierken. Daarnaast deed het gebouw ook dienst als vergader- en opslagruimte voor enkele Grimbergse verenigingen. “De instorting heeft de zeer slechte staat van de buitengevels van het gebouw blootgelegd. Nieuw afbrokkelingsgevaar behoort tot de mogelijkheden, onder meer omdat sommige buitenmuren grote barsten vertonen of bol staan en onvoldoende zijn vastgehecht aan de binnenmuren”, aldus burgemeester Chris Selleslagh.

Om deze reden werd beslist om het gebouw meteen te ontruimen. Voor de twee klassen werd een tijdelijke oplossing voorzien in de refter van het hoofdgebouw.

Daarnaast werd aan een extern bureau opdracht gegeven om de veiligheid van het gebouw te onderzoeken. Er werd geconcludeerd dat er onmiddellijk een veiligheidsperimeter rond het gebouw moest ingesteld worden. Tevens kwam de deskundige tot de conclusie dat een volledige afbraak van het gebouw aangewezen is, wegens instabiliteit van de buitengevels.

Burgemeester Selleslagh zegt dat het college in zijn beoordeling van het dossier de veiligheid heeft laten primeren. Daarom werd beslist om over te gaan tot sloping van het gebouw. Hiervoor zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Er zal gevraagd worden om via foto’s de herinnering aan het gebouw te bewaren. Het college betreurt dat hiermee een stukje 19de-eeuws erfgoed van Beigem verloren gaat. Maar de sloop leek de enige verantwoorde keuze.

“Tevens werd beslist om het monument voor de Beigemse gesneuvelden te verplaatsen naar het plantsoen aan de achterkant van de kerk van Beigem, aan de Beigemsesteenweg”, vervolledigt schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing). “Vooraleer het oud gemeentehuis wordt afgebroken, dient door de komst van de containerklassen het monument uit veiligheidsredenen verplaatst te worden.”

De dienst onderwijs is intussen met de voorbereidingen gestart om vier containerklassen te voorzien, die na het bekomen van de sloopvergunning en het realiseren van de afbraak in opdracht van het gemeentebestuur in gebruik kunnen worden genomen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise