Meise neemt steunmaatregelen voor getroffen handelaars en inwoners

Het schepencollege keurde een eerste reeks steunmaatregelen goed voor de inwoners en handelaars in Meise.

Voor de aanslagbiljetten en facturen die vanaf 16 maart verstuurd werden, wordt een extra betalingstermijn van 2 maanden toegekend. Een aantal belastingen, die vooral de middenstand raken, worden vrijgesteld voor de maanden april en mei 2020. Het gaat om de belasting op wegwijzers, belasting op reclameborden en belasting op hinderlijke inrichtingen.Voor de standplaatsen voor markten komt er een annulatie en terugbetaling abonnement voor april, mei en juni.

Een aantal retributies, die vooral de gezinnen raken, worden voor een bepaalde periode vrijgesteld: de retributie voor- en naschoolse kinderopvang tijdens de noodopvang is gratis van 16 maart tot 31 mei. Wat de abonnementen voor het busvervoer wordt het laatste trimester van 2020 terugbetaald.

Daarnaast worden een aantal huurcontracten en concessies voor een bepaalde periode vrijgesteld, onder meer voor de cafetaria van sporthal Meise, de Sportschuur en ‘t Moment. Voor de huur van gemeentelijke infrastructuur voor activiteiten sport, jeugd, cultuur wordt een annulatie en terugbetaling voor de maanden april en mei voorzien.

Er worden voor occasionele gebruikers tot 31 mei ook geen retributies of belastingen geïnd voor reservatie die omwille van de coronamaatregelen niet doorgaan voor de uitleendienst en ingebruikname openbaar domein. Inschrijvingsgelden en toegangsgelden voor gemeentelijke activiteiten die niet kunnen doorgaan, worden terugbetaald. Dit gaat om activiteiten in GC de Muze van Meise, speelpleinwerking, sportactiviteiten, jeugdactiviteiten, culturele activiteiten en schoolactiviteiten.

Alle informatie en updates kunnen opgevolgd worden via www.meise.be/coronavirus.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise