Meer geld voor meer groen in het Pajottenland

Zeven Pajotse gemeenten krijgen van de Vlaamse overheid 8,4 miljoen euro extra budget voor de aanplant van extra bossen. Streekpartij Groen Pajottenland hoopt om op termijn 85 hectare bos aan te planten. “En daarna is er nog méér nodig”, zegt Marc Devits van Groen Pajottenland.

De nieuwe Vlaamse regering geeft extra subsidies aan plattelandsgemeenten voor acties in verband met ‘open ruimte’. De zeven gemeenten van het Pajottenland kunnen samen rekenen op 8,4 miljoen euro extra middelen. Deze middelen mogen niet gespendeerd worden aan personeel of eigen werking van de gemeenten, maar moeten gaan naar concrete acties zoals bebossing en groene ruimte.

Streekpartij Groen Pajottenland vindt dat er minstens 4,2 miljoen integraal naar de aanplant van extra bos kan gaan. “Vanuit Groen Pajottenland stellen we voor om deze extra middelen niet te versnipperen over te veel verschillende projecten, maar ze voor een groot deel gezamenlijk in te zetten op bosuitbreiding”, zegt Marc Devits van Groen Pajottenland.

“Concreet voorstel: de helft van deze extra middelen open ruimte – dus 4,2 miljoen euro – integraal besteden aan extra bos. Met dit budget kan zowat 85 hectare bos aangelegd worden in het Pajottenland. Dat is omgerekend 17 vierkante meter ademruimte voor elke inwoner.”

Concreet krijgen de gemeenten Galmaarden (1,43 miljoen euro) en Gooik (1,52 miljoen euro) het hoogste extra budget om de open ruimtes in het Pajottenland te versterken. Daarna volgen Lennik(1,39 miljoen euro), Herne (1,36 miljoen euro) en Roosdaal (1,72 miljoen euro). Pepingen (935.000 euro) en Bever (555.000 euro) staan onderaan de lijst geklasseerd.

Als de bebossingcijfers van de gemeenten Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal samengesteld worden, komt het Pajottenland uit op ongeveer 5 procent bos. Dat staat in schril contrast tegenover 11 procent, het gemiddelde voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland