Asse bevraagt zijn bewoners

Nog tot 30 september legt het gemeentebestuur zijn oren te luisteren bij de inwoners van de gemeente. De grote buurtbevraging loopt onder de noemer “As(se) ’t aan u ligt” en omvat thema’s als welzijn, vrije tijd, onderwijs, lokale economie, netheid, veiligheid, …

Hoe ziet Asse er in de dromen van zijn inwoners uit? Heeft de burger grootse plannen of voorstellen? Of kleine ideeën die de toekomst van onze gemeente meer kleur kunnen geven? Zijn er zaken die hij/zij anders wil zien? Dingen die volgens hem/haar dringend aangepakt moeten worden?

De resultaten van de enquête zullen het bestuur inzicht bieden in wat leeft in de buurten en bij de bevolking in het algemeen. Deze buurtbevraging maakt deel uit van het participatieproject dat het bestuur een drietal jaren geleden opstartte. In 2014 ging het bestuur hiervoor in zee met participatie-expert Levuur.

Enquête

“Deze enquête vormt een eerste stap waarbij we niet enkel en alleen de buurten (wijken) bevragen, maar waarmee we iedereen de mogelijkheid bieden zijn mening te geven over wat hij goed/minder goed vindt in zijn buurt en gemeente. Met de opsplitsing van het grondgebied in buurten geven we specifieke aandacht aan de eigen identiteit van elke buurt. Ook ideeën en bekommernissen vanuit de buurt kunnen zeer relevant zijn voor de hele gemeente,” zegt schepen Geert Heyvaert.

Van zodra het bestuur al deze informatie heeft verzameld, zet het de volgende fase in: op een online participatie platform kan de inwoner zelf actief meezoeken naar oplossingen en ideeën rond bepaalde thema’s. We lanceren deze onlinedialoog met het gemeentebestuur vanaf 16 oktober. Tot en met 27 november kan iedereen deelnemen.

“Thema’s of actiepunten waarbij we snel en efficiënt resultaat kunnen boeken, de quick wins, beogen we op korte termijn te realiseren. Thema’s of actiepunten die een aanpak op langere termijn vragen, neemt het bestuur mee in een beleidsvoorbereidend document voor de volgende legislatuur.”

Win een geschenkbon

Alle inwoners ontvangen een brief met daarin een verwijzing naar de website www.astaanuligt.be waar ze de bevraging kunnen invullen. Wie de bevraging invult, maakt kans op één van de 50 geschenkbonnen t.w.v. 25 euro, te besteden bij de lokale handelaars.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk