Ouders en gemeentebestuur willen overleg na vernietiging schoolreglement (+ video)

Zowel de Verenigde Ouderraden van Asse als het Asses schepencollege dringen aan op overleg, nadat de Commissie Zorgvuldig Bestuur eind vorige week besliste om het nieuwe schoolreglement voor de gemeentescholen te vernietigen.

Het schepencollege van Asse besprak maandag de uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur (CZB). Een beslissing werd nog niet genomen.

Het college geeft zich een week om advies in te winnen, onder meer bij het OVSG – de koepel van steden en gemeenten – en het ministerie van Onderwijs.

Volgens de commissie kan een nieuw schoolreglement pas op 1 september 2015 ingaan. Als Asse het in juni goedgekeurde reglement toch aanhoudt, riskeert de gemeente tot tien procent van de werkingstoelage voor haar scholen te verliezen.

Die stok achter de deur verplicht het gemeentebestuur tot meer inschikkelijkheid.

‘Er zijn drie mogelijkheden’, zegt schepen van Onderwijs Edwin Fabri (CD&V). ‘Of we draaien de maatregelen terug, of we gaan in beroep bij de minister of we gaan met een alternatief voorstel dat door iedereen wordt gedragen terug naar die commissie.’

‘Mijn voorkeur gaat naar een overleg met de ouderverenigingen, directies en de leerkrachten waar we tot een oplossing trachten te komen waarin iedereen zich kan vinden.’

Ook Veerle Huygh van de Verenigde Ouderraden pleit voor overleg, maar dan wel onder de voorwaarde ‘dat het gemeentebestuur nu wel eindelijk luisterbereidheid toont’.

‘Het in juni beloofde overleg kwam er uiteindelijk wel in augustus, maar dat was enkel voor de vorm. Echt luisteren was er nooit bij. Bij de gemeente dacht men dat het protest wel zou overwaaien.’

De ouders willen echter niet dat de kinderen nu de speelbal worden van de discussie.

‘Het gaat ons vooral om de kwaliteit van ons onderwijs én de naschoolse opvang. Ook de leerkrachten, die zich trouwens veel moeite hebben getroost om al hun schema’s aan te passen, treft geen schuld.’

Fabri beklemtoont dat intussen alles blijft zoals het is. Op de sociale media circuleerde al het foute gerucht dat de scholen per onmiddellijk weer moeten overschakelen naar het oude uurrooster. Dat klopt dus niet.

Asse krijgt sowieso 60 dagen om een beslissing te nemen over het schoolreglement.

Wat zeker niet wordt teruggedraaid zijn de verhoogde tarieven voor de naschoolse opvang. Die materie is immers geen bevoegdheid van de CZB en bovendien werd daar de voorafgaande inspraakprocedure wel correct gevoerd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk