Asse in de fout voor 'eenzijdig wijzigen' reglement gemeentescholen

De Verenigde Ouderraad van de kleuter- en basisscholen uit Asse heeft van de Commissie Zorgvuldig Bestuur gelijk gekregen in de klacht die het indiende tegen het nieuwe schoolreglement voor de gemeentescholen.

De commissie is een orgaan binnen het Vlaamse ministerie van Onderwijs en behandelt klachten met betrekking tot de naleving van regelgeving in het onderwijs.

Het gemeentebestuur van Asse wijzigde in juni het reglement, waarbij de middagpauze werd ingekort en de laatste schoolbel van de dag al om 15 uur rinkelt. In de gemeentescholen waar nog warm eten werd aangeboden, werd die dienstverlening afgeschaft.

Met de maatregel wilde Asse drastisch snoeien in het zware tekort in de gemeentelijke kost van de naschoolse kinderopvang.

Hoewel de tijd kort was, rees tegen de maatregel snel een fel protest, met als hoogtepunt onder meer een zitactie aan het gemeentehuis.

Schoolraad niet bevraagd

Volgens de Commissie Zorgvuldig Bestuur ging het gemeentebestuur van Asse in de fout omdat ze het reglement ‘eenzijdig wijzigde zonder voorafgaandelijk overleg’.

Volgens de procedure mag het reglement enkel worden gewijzigd als eerst ook de schoolraad van de scholengemeenschap is gehoord, een stap die door het Asses bestuur werd overgeslagen.

De schoolraad is een adviesorgaan dat de vroegere ouderraden van de aparte scholen vervangt. Deze raad bestaat naast ouders ook uit ‘onafhankelijke vertegenwoordigers van de gemeenschap’.’

De gevolgen dreigen verstrekkend te zijn. Volgens de (bindende) beslissing van de commissie wordt het oude schoolreglement opnieuw van kracht en mag Asse een nieuw reglement pas per 1 september 2015 laten ingaan.

Doet de gemeente dat niet, dan kan ze tot tien procent van de werkingstoelage voor haar basisscholen verliezen. Asse krijgt zestig dagen de tijd om te antwoorden.

‘Blijkbaar is de procedure inderdaad niet volledig correct verlopen’, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) in een eerste reactie.

‘De zaak wordt juridisch nog bestudeerd en komt maandag ter sprake op het schepencollege. Het is nog niet duidelijk wat nu de consequenties zijn. Er was vooraf nochtans wel een akkoord op het syndicaal overleg, maar we hadden eerst ook de schoolraad moeten samenroepen, voor de zaak op de gemeenteraad kwam.’

Lees ook:

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk