Politie controleert in maart

In maart controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op gordeldracht.Om het aantal verkeersslachtoffers nog verder te doen dalen, organiseert de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, ook tijdens zes maanden per jaar gecoƶrdineerde controles op rijden onder invloed gehouden.
ā€œBij 11% van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2018 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholmisbruikā€ , zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

DeĀ controles opĀ gordeldracht zijn een onderdeel van de campagne ā€˜Bij mij ben je veiligā€™. Hiermee sensibiliseert de provincie Vlaams-Brabant chauffeurs om de gordel te dragen, zowelĀ voorin als achteraan in de wagen. De impact van een botsing met een snelheid van 50 km/u komt overeen met 35 maal het gewicht van de inzittende. Zelfs een botsing aan lage snelheid kan zonder gordel zware gevolgen hebben.

Een studie van het gedrag in 2018 leert ont dat 95% van de bestuurders, 957% van de passagiers voorin en 86,3% van de passagiers achterin de wagen de gordels dragen. Nog meer cijfers: in 2018 werden 171.719 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten. Zij hebben 31.532 ademtesten uitgevoerd. Daarvan waren erĀ 1.295 alerte ademtesten en Ā 1.791 positieve ademtesten. Dit komt overeen met 1,8% overtreders.

Topartikels bij Goeiedag.be