De Mooiste Nacht 2018 steunt bouw scoutslokalen

Op zaterdag 5 oktober 2018 wordt in Congrescentrum De Montil in Essene opnieuw de ‘Mooiste Nacht’ georganiseerd. Het bestuur van de Affligemse vzw De Blauwe Pluim, die instaat voor de organisatie van deze jaarlijkse spetterende ambianceavond, heeft dit jaar het bouwproject van de Open Scoutsgroep De Pajotten gekozen als goed doel.

Tim Herzeel, voorzitter van vzw De Blauwe Pluim, motiveerde de keuze voor het bouwproject van de Open Scoutsgroep als volgt: “Onze vereniging wil de jeugd steunen met de realisatie van een nieuwe infrastructuur om op die manier de toekomstige werking optimaal te kunnen waarborgen. Hiertoe een financieel steentje bijdragen past perfect binnen de maatschappelijke doelstellingen van onze vzw. Wij hopen dit jaar de opbrengst van de Mooiste Nacht van vorig jaar minstens te kunnen evenaren”

Het Blokhut 2.0-project van de Open Scouts Pajotten te Hekelgem omvat een nieuwbouw op de huidige locatie. Het nieuwe gebouw zal wel ruimer en tevens heel wat functioneler zijn. De bouw verloopt in fasen zodat de scoutsgroep de lokalen kan blijven gebruiken.
 De werken gaan van start zodra de nodige fondsen verzameld zijn en de bouwvergunning werd afgeleverd.

De Blauwe Pluim schenkt ieder jaar een deel van de winst van de Mooiste Nacht  aan een goed doel, dat kan gelinkt worden aan het maatschappelijk doel van de vzw. De voorbije jaren werden al mooie cheques overhandigd aan Villa Samson, MS-Liga Vlaanderen en de Spina Bifida vereniging.

De Mooiste Nacht wordt, net zoals de vorige jaren, voorafgegaan door een VIP-diner. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.demooistenacht.be.

Topartikels editie Ninove-Dender