BIN Hekelgem maakt Affligems buurtinformatienetwerk volledig

Met de komst van het BIN Hekelgem is er vanaf 1 januari op het ganse grondgebied van Affligem een buurtinformatienetwerk (BIN) actief.

Het BIN Essene en het BIN Teralfene breidden hun werking eerder al uit naar het volledige grondgebied van de betrokken deelgemeenten. In Hekelgem, de grootste deelgemeente, was er totnogtoe enkel het BIN Blakmeers, dat zich beperkte tot de wijk met die naam.

De voorbije maanden werd gezocht naar coördinatoren om ook in de rest van Hekelgem aanspreekpunten te hebben. Met een mooi resultaat, want maandag ondertekenden liefst 24 coördinatoren, samen met de lokale politie Tarl en burgemeester Walter De Donder (LB), het charter voor de oprichting van het BIN Hekelgem. Elke coördinator treedt op als aanspreekpunt voor een of meerdere straten.

De drie Affligemse BIN’s maken nu ook gebruik van dezelfde website (mijnstra.at) en hetzelfde platform om sms-berichten te verspreiden over inbraken en andere criminaliteit.

Het lidmaatschap is voortaan ook gratis voor één persoon per woning. Eerder dit jaar keurde de Affligemse gemeenteraad een subsidiereglement goed om de kosten voor dat sms-platform te dragen. De gemiddelde jaarlijkse kostprijs daarvan bedraagt ongeveer zes euro per lid.

Als een tweede persoon op hetzelfde adres ook de sms’en wil ontvangen, dan betaalt die zes euro per jaar. De drie BIN’s hebben samen momenteel al meer dan vierhonderd leden.