Boek belicht abdij Affligem in WOII

Ben Vermoesen (70) stelde in de abdij Affligem zijn boek voor over het leven van de monniken in de Abdij Affligem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Samen met abt-emeritus Jan Goetghebeur, Frank Teirlinck, dom Idesbald Verkest en dom Wilfried Verleyen maakte hij een chronologisch relaas van de belevenissen van de monniken in de oorlogsjaren tussen 1940 en 1945.

Bij het begin van de oorlog stuurde abt Benedictus Van Schepdael zijn monniken in kleine groepjes naar Frankrijk. Er waren op dat moment 63 monniken in Affligem, het hoogste aantal sinds de abdij in 1870 werd heropgericht.

“De abt was bang van de Duitse soldaten, omdat bij de Duitse inval in Polen in 1939 veel priesters werden vermoord”, zegt Vermoesen. “De kostbaarheden van de kerk werden door broeder Bavo Vinck ingemetseld in een nis in een muur. Toen de monniken enkele weken laten, uitgeput, maar gezond, terugkeerden, werden de kerkschatten terug bevrijd. Met veel moeite weliswaar. Het was maar net op tijd, want door de vochtigheid dreigde grote schade aan het zilverwerk.”

De oorlog betekende voor de abdij het einde van de brouwerij en de melkerij.

Ook de nasleep van de oorlog, met invallen van de Gestapo en de Belgische veiligheidspolitie, draaide niet goed uit voor enkele monniken, omdat de abdij onderdak had geboden aan Duitse deserteurs en een gevluchte collaborateur.

Frank Teirlinck schreef voorts een speciale bijdrage over Thomas Wächter, een Duitse monnik uit het Benediktijnerklooster nabij Aken die al in 1937 voor Hitler was gevlucht en werd opgevangen in Affligem.

Hij werd in 1940 aangehouden en gedeporteerd en door Franse soldaten doodgeschoten in Abbeville, omdat men verkeerdelijk dacht dat hij een Nazi was.

Het boek telt 93 bladzijden en 35 foto’s en kost 15 euro, plus een eventuele verzendingskost van 5 euro.

Het is te koop in het Religieus Centrum en het Gasthof d’ Oude Brouwerij of is te bestellen door overschrijving op BE69 0000 5880 9278 van G. Verkest Affligem met vermelding “Abdij tijdens WO2”.