Provincie ruimt Affligemse grachten

Een gespecialiseerd bedrijf gaat de komende weken verschillende grachten ruimen op het grondgebied van Affligem.

In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd van de Bosbeek, Kerlemeersgracht, Okaaibeek, Geerbeek, Koudenbergbeek, Maaimeersbeek, Mansbroekgracht en de Weimeersgracht.

“Er wordt geen slib verwijderd uit de bodem. Het gaat vooral om het opruimen van afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten dat voor opstoppingen kan zorgen in de bedding van de waterloop of aan overwelvingen”, meldt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA).