Werken Maaimeersgracht worden hervat

In de week van 19 oktober worden de werken aan de Maaimeersgracht in Teralfene hervat. De werken lagen al maanden stil na een onverwachte verschuiving in de talud van Infrabel.

De werken aan de Maaimeersgracht zijn ongeveer afgerond. Enkel nog ter hoogte van de verschuiving van de talud dienen opruimingswerken te gebeuren, samen met de heraanleg van een gedeelte van het wegdek in de Spoorweglaan.

Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers komt er tussen de gracht en de greppel een afsluiting. Wellicht kan de aannemer alles afronden tegen eind dit jaar.

Na de overstroming in onder meer de Rozenlaan en de Tulpenlaan in 2010 engageerde de gemeente Affligem zich om, samen met rioolbeheerder Farys, de problemen in deze Centrumwijk aan te pakken. De focus lag op het vergroten van het buffervolume, het verbeteren van de bereikbaarheid en het onderhoud van de gracht.

De Maaimeersgracht werd over een afstand van 950 meter (tussen Rozenlaan en J.B. Callebautstraat) opgeruimd. Alle bomen en struiken aan de gracht werden gerooid, het slib in de gracht werd verwijderd en de bodem en zijkanten van de gracht werden versterkt.

De inbuizingen ter hoogte van de J.B.Callebautstraat, Kaaistraat en Rozenlaan werden vernieuwd. Ter hoogte van de Spoorweglaan, waar de gracht over honderd meter is ingebuisd, was het de bedoeling de gracht weer open te maken.

‘Maar een onverwachte verschuiving in de talud tijdens de werken maakte dit onmogelijk’, zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA). ‘De verschuiving was een risico voor de spoorlijn op de talud. Er is lang gezocht naar een andere oplossing met open gracht, maar door de enorme complexiteit werd uiteindelijk beslist om dit deel van de Maaimeersgracht toch ingebuisd te laten.’

‘Het volledig uitsluiten van wateroverlast kan niet gegarandeerd worden omdat de beek altijd rechtstreeks in verbinding blijft met de Dender. Farys zal het deel van de beek dat in hun beheer is periodiek blijven ruimen, zodat de Maaimeersgracht kan blijven functioneren als buffer. De gemeente heeft stroomopwaarts en stroomafwaarts van de Maaimeersgracht nog extra geruimd waardoor er in de buurt nog extra buffercapaciteit werd gecreëerd.’

Tijdens de werken wordt de omgeving van de Spoorweglaan tijdelijk afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien.

Maandag ontvangen alle aangelanden van de Maaimeersgracht een brief van Farys, met alle nuttige info omtrent de werken.