'Blind' protest tegen te groot woonproject Astravorm

De gemeenteraad van Affligem stelde vanavond, meerderheid tegen oppositie, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Astravorm definitief vast, al was dat zeer tegen de zin van heel wat omwonenden.

Door het RUP, dat nu eerst nog door de provincie moet worden goedgekeurd, wordt in Essene een nieuw woonproject mogelijk met theoretisch tot 86 woningen.

Naast de oude fabriekssite van Astravorm langs de Paddeputstraat wordt in het project ook 3,2 hectare landbouwgrond omgezet naar bouwgrond. Het gaat voornamelijk om weiden en stukken van aangrenzende tuinen.

Vooral dat laatste lokt protest uit van tientallen omwonenden. Zij vragen dat het woonproject zich enkel beperkt tot de fabriekssite van 1,1 hectare.

Een twintigtal bewoners woonde, symbolisch gewapend met een zwarte bril en een witte stok, de gemeenteraad bij om de raadsleden te vragen ‚Äėniet blindelings‚Äô mee te stappen in dit project.

Volgens burgemeester Walter De Donder (LB), zelf bevoegd voor ruimtelijke ordening, werden, op basis van de vele bezwaarschriften, extra voorwaarden toegevoegd aan het RUP.

Zo zal de ontwikkelaar eerst een volledig verkavelingsplan op tafel moeten leggen. Voorts moet de nieuwe wijk hoofdzakelijk via de Ternatsestraat worden ontsloten, moet de parkeerproblematiek extra worden onderzocht en zal de gemeente voor de waterhuishouding strengere normen hanteren dan in de provinciale watertoets wordt voorzien.

Lees ook: