Neen tegen 86, ja tegen 30 woningen op Astravorm

Tientallen omwonenden van het vroegere fabriekje Astravorm in Essene verzamelden vanavond aan de fabriekspoort om hun bezwaren kracht bij te zetten tegen de omvorming van de site tot een grootschalig woonproject met 86 woningen.

Affligem wil met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bouwgrond maken van het vroegere keukenbedrijf.

De omwonenden hebben geen bezwaar dat er woningen komen op de site van Astravorm zelf (1,1 hectare), maar vinden het niet kunnen dat in het project plots ook 3,2 hectare landbouwgrond (weides en tuinen) bouwgrond zouden worden.

‘86 woonentiteiten zullen leiden tot extra mobiliteits- en parkeerproblemen en bijkomende wateroverlast’, aldus de bewoners.

De Gecoro van Affligem veegde de bezwaren van tafel en geeft dus een gunstig advies voor het RUP. De gemeenteraad van Affligem spreekt zich wellicht in mei definitief uit over het RUP. Naast het bezwaarschrift schreven de bewoners vorige maand een open brief aan de burgemeester.

‘We voelen ons allemaal bedrogen door de meerderheidspartijen (LB en N-VA, red.). We worden totaal niet ernstig genomen’, zegt Frank Vanelslande.

‘Boze tongen suggereren zelfs dat de 97 ondertekenaars van het bezwaarschrift blind tekenden. Alle omwonenden kregen echter een persoonlijke uiteenzetting en tekenden in volle eer en geweten. Wij rekenen er dan ook op dat de raadsleden van de meerderheid niet zomaar blind het advies van de Gecoro volgen.’