’86 woningen op Astravorm is veel te veel’

Ruim 90 omwonenden in Essene hebben bezwaren bij het omzetten van de fabriekssite Astravorm naar bouwgrond. Het feit dat ook drie hectare weides en tuinen bouwgrond worden vinden ze niet kunnen. ’86 extra woningen is echt veel te veel’, luidt het.

Affligem maakt werk van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het vroegere keukenbedrijf. Dit stukje industriesite van 1,1 hectare, omgeven door de Paddeputstraat, de Ternatsestraat en de Hauwijkstraat, ligt al jaren te verkommeren.

Het gemeentebestuur wil vermijden dat er in dit buitengebied een nieuw bedrijf komt. De gemeenteraad aanvaardde al een voorlopig RUP Astravorm (ook bekend als Astraform) en vorige maand liep het openbaar onderzoek.

‘We werden als omwonenden daarover nooit persoonlijk aangeschreven’, klagen de buurtbewoners. ‘Er was een infodag, maar die werd amper gecommuniceerd en viel op de laatste dag voor het krokusverlof. Het openbaar onderzoek liep al een week later af, veel te kort om nog goed gemotiveerde bezwaren te kunnen indienen.’

‘Bovendien was de informatie die we er kregen karig en de meeste vragen werden misleidend beantwoord met ‘dit is nu nog niet aan de orde’.’

De omwonenden vrezen dat er geen weg meer terug is als het RUP eenmaal is goedgekeurd. ‘Dan zal men kunnen zeggen: sorry, maar dit is allemaal bouwgrond, dus we kunnen niet anders dan het laten volbouwen.’

‘We vinden het project veel te groot en niet doordacht’, klinkt het in een bezwaarschrift, opgesteld door Patrick Schockaert, Caroline Maes, Frank Vanelslande en Vera De Vleeschauwer en mede ondertekend door 90 omwonenden.

‘86 woonentiteiten is te veel en leidt onvermijdelijk tot extra mobiliteits- en parkeerproblemen en wateroverlast. We willen eerst een oplossing voor de bestaande problemen.’

De bewoners begrijpen ook niet waarom in het plan nog verkeerscijfers uit 2001 worden gehanteerd, ‘hoewel Essene de laatste tien jaar grondig wijzigde’.

Beperken tot industrieterrein

De bewoners zijn op zich niet tegen het herbestemmen van industriegrond naar woonzone.

‘Alle omwonenden, uitgezonderd enkele die er financieel profijt kunnen uithalen, vinden echter dat de woonzone moet beperkt blijven tot het huidige industrieterrein, zonder de landelijke gronden rondom. Het plangebied omvat 4,3 hectare, waarvan slechts 1,1 hectare industrie is. Met 30 tot 35 woningen op de fabriekssite zelf heeft niemand een probleem.’

Ook de wateroverlast wordt volgens het bezwaar verkeerd aangepakt.

‘De inplanting van zogenaamde wadi’s en waterbufferzones, is onrealistisch. Die worden voorzien in een hoger gelegen zone. De fysische wetten laten nog altijd niet toe dat water omhoog loopt.’

‘De Hauwijk-, Lombeek- en Paddeputstraat liggen allemaal lager ten opzichte van de site en de bodem laat hier weinig water door. Het is hier nu al een behoorlijk waterziek gebied.’

De Gecoro spreekt zich pas eind deze maand uit over de bezwaren, waarna het dossier terugkeert naar de gemeenteraad.