Geen plaats voor tientallen kleuters in Asse

De eerste schoolinschrijvingen via het systeem van digitaal aanmelden maken duidelijk dat in Asse de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs echt wel nijpend worden. Voor 57 aangemelde kinderen uit het geboortejaar 2013 is wellicht geen plaats.

In Asse nam het aantal schoolkinderen de voorbije jaren al fors toe, maar totnogtoe was er steeds voor iedereen plaats, ook al werd aan sommige scholen – vooral Relegem, Krokegem en Walfergem – steevast gekampeerd. Voor het schooljaar 2015-2016 verliepen de aanmeldingen voor het eerst digitaal.

In januari mochten de voorrangsgroepen – broertjes en zusjes en kinderen van personeel – zich online aanmelden voor de drie netten van het basisonderwijs in Asse. In februari liep de tweede aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen.

Deze week werden de plaatsen in de scholen verdeeld. Alle ouders weten intussen of hun kind al dan niet een plaats heeft in de school die ze vroegen.

In totaal werden 578 kinderen aangemeld: 188 in januari, 390 tijdens de tweede periode. Daarvan werden 118 kinderen aan geen enkele school toegewezen. Dat wil niet zeggen dat er voor deze kinderen volgend schooljaar geen plaats is.

‘Veel ouders gaven bij de aanmelding maar één school van voorkeur op, zonder een tweede of derde keuze te maken. De volgende jaren moeten we de ouders daar nadrukkelijker op wijzen’, zegt Edwin Fabri (CD&V), schepen van Onderwijs.

‘Sommige van die kinderen zijn momenteel al ingeschreven in een andere school en kunnen daar blijven of sommige kinderen lopen school buiten Asse.’

Zellik en Relegem

Asse hanteert als eerste selectiecriterium het in de nabijheid wonen van de school. De kans is dus groot dat veel ouders van de 118 niet-toegewezen kinderen hun kans waagden in een school waar ze niet zo vlakbij wonen.

Zo is de basisschool van Relegem al jaren erg in trek omdat het nog zowat de enige school is in de onmiddellijke Brusselse rand die geen uitgesproken multiculturele stempel heeft.

Toch blijft 118 aanzienlijk veel. In Asse vallen in de geboortejaren 2010, 2012 en vooral 2013 veel kinderen uit de boot, vooral in de regio Zellik en Relegem.

Voor het geboortejaar 2013 hebben 57 aangemelde kinderen momenteel geen plaats. Dat aantal zal wel nog teruglopen omdat alle scholen nu nog verplicht plaatsen moeten reserveren voor zogenaamde ‘indicatorleerlingen’.

De ervaring leert echter dat dit verplichte quotum ‘indicatorleerlingen’ veel hoger ligt dan de werkelijke nood. Op het definitieve cijfer vrije plaatsen is het echter wachten tot 14 mei.

Wachten op extra klassen

In Asse kregen acht scholen in 2013 al de toezegging om samen 35 nieuwe klassen te bouwen, goed voor vijf miljoen euro Vlaamse bouwsubsidies. In het schooljaar 2015-2016 zal daarvan op het terrein echter nog niets te merken vallen.

‘Voor Relegem en Walfergem hopen we op bijkomende subsidies. Met de middelen uit de eerste capaciteitsverdeling kunnen we de oude loods van de Beschutte Werkplaats voor drie vierden verbouwen. Het is goedkoper om die verbouwing in één keer uit te voeren en dus hopen we daar op extra middelen’, aldus schepen Fabri.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk