ACW promoot vrijwilligerswerk via Trefpint

ACW Affligem hield vrijdag in Teralfene een Trefpint, een avond voor en over de vrijwilligers.

Bedoeling is het vrijwilligerswerk in al zijn vormen onder de aandacht te brengen van het publiek, via informatiesessies, gesprekken voor jeugdbewegingen en scholen, via buurtwerking, de sociale media en op manifestaties.

Tijdens de groepsgesprekken kwamen het oprichten van een vrijwilligerspool ‘hulp bij paperassen’ en het inrichten van een sociaal restaurant aan bod.

Er werd ook melding gemaakt van nieuwe initiatieven als de vzw SOS Tabiti, een vzw die organisaties en particulieren helpt die zich inzetten voor verwaarloosde dieren. De organisatie zamelt ook kinderkleding en speelgoed in voor kansarme gezinnen.