Inbraakgolf kost politiezone 25.000 euro extra

De aanhoudende inbraakgolf die, vooral in de periode mei en juni van dit jaar, in Affligem, Liedekerke en Ternat woedde, kost de politiezone Tarl 25.000 euro aan extra prestaties. Dat blijkt uit de budgetwijziging die de politieraad van de zone Tarl goedkeurde. Het bedrag gaat in hoofdzaak naar overuren.

Om de inbraakgolf het hoofd te bieden verkreeg korpschef Eric Uyttersprot van het politiecollege toen een extra budget voor bijkomende nachtelijke patrouilles. Op sommige dagen werden tot twintig inbraken en inbraakpogingen geteld, vooral langs het spoor.

De inbraakgolf verplaatste zich vanaf juli naar de regio Asse.

Nieuw raadslid

Nog op de politieraad van Tarl mocht het Roosdaalse raadslid Johan Van Linthout (CD&V) eindelijk de eed afleggen. Zijn mandaat werd maandenlang bevroren na een klacht van de Roosdaalse N-VA-oppositie over een vermeende domiciliefraude.