Sint Jozefscollege vraagt veilige Sint-Kamielstraat

De kinderen van het Sint Jozefscollege in Aalst overhandigden het stadsbestuur een rapport ‘veilige schoolomgeving’ met de Sint-Kamielstraat als belangrijkste knelpunt.

Sinds kort heeft de school er een bijkomende in- en uitgang. Deze verloopt via een poort en onderdoorgang van een appartementsgebouw en is dus weinig herkenbaar voor weggebruikers.

Bovendien liggen het voetpad en de rijbaan daar op eenzelfde hoogte. De breedte van het voetpad is +/- 1.50 meter.

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P)en schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (SD&P) namen kennis van de bezorgdheden.

“Voor ons staat veiligheid in het verkeer voorop. Peuters, kleuters en lage schoolkinderen komen hier toe met kleine fiets of step en dat willen we ook zo houden”, aldus schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).

Om de herkenbaarheid van in- en uitgang van het Sint Jozefscollege in de Sint Kamielstraat te verhogen, werkte de dienst mobiliteit samen met de politie van Aalst een concreet voorstel uit met volgende ingrepen: het schilderen van een voetgangersoversteekplaats, plaatsen van beugels langs weerszijde van de rijbaan ter hoogte van de schoolpoort en het aanbrengen van een wegmarkering ‘schoolzone’.