Protest tegen afbraak Pupillencomplex

Zoals de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) al enkele maanden geleden vreesde wil het stadsbestuur van Aalst met de hulp van het AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst) een groot deel van het bekende Pupillencomplex afbreken.

Dit blijkt uit een openbaar onderzoek dat loopt tot eind oktober, waarbij de toestemming tot afbraak gevraagd wordt van bijna gans het tweede deel van de Pupillen, dat ingesloten is tussen de Graanmarkt, de Esplanadestraat en de Peperstraat.

Concreet willen de stad Aalst en AGSA overgaan tot de afbraak van alle gebouwen gelegen aan de de Peperstraat, plus deze op de binnenkoer en de vroegere turnzaal van de Pupillen aan de Esplanadestraat. Enkel het gebouw, dat de hoek vormt van de Graanmarkt met de Esplanadestraat zou behouden blijven.

Volgens de VVAK is de aanvraag volledig in strijd met vroegere uitspraken dat de stad enkel een kleine doorgang wenste te maken van de Peperstraat naar de Graanmarkt en dat men enkel de garages, die opgericht werden op de binnenkoer van dit deel van de Pupillen, wenste af te breken.

‘Het spreekt voor zich dat onze vereniging bezwaar zal indienen tegen de betrokken aanvraag en dat zij hoopt dat ook vele andere Aalstenaars haar voorbeeld zullen volgen en zich niet akkoord zullen verklaren met deze grote kaalslag van de Pupillen’, stelt voorzitter Joris Bouve.

‘De VVAK is van oordeel dat de bestaande gebouwen heel wat nut kunnen hebben bij de uitbouw van een nieuwe Academie voor Podiumkunsten. Afbraak hoeft niet en hergebruik met respect voor wat er is, kan zeker.’

‘Daarbij denken wij vooral aan de turnzaal langs de Esplanadestraat, die volgens onze vereniging beschikt over erfgoedwaarden en die ons inziens zeker geschikt is voor een waardevol hergebruik.’

‘Wij stellen ons bovendien heel wat vragen rond het stabiliteitsverslag opgemaakt door  ir. Michiel De Schrijver. Volgens hem zou enerzijds de huidige structuur niet geschikt zijn als basis voor een uitbreiding of verbouwing, maar anderzijds vermeldt hij dat het behoud van de bestaande structuur mogelijk is mits de muren worden afgeschoord op een nieuwe constructie.’

‘Het komt er nu op aan dat het stadsbestuur zijn werkelijk engagement toont voor het behoud van het bestaand stedelijk bouwkundig erfgoed en een dossier laat opmaken, dat niet a priori uitgaat van de met de afbraak van dit cultuur-historisch zeer belangrijk stedelijk patrimonium’, aldus de VVAK