Onverdoofd slachten verboden in ajuinenstad

Wie dacht onverdoofd te slachten bij hem thuis tijdens het Offerfeest, riskeert vervolgd te worden. Om alles wettelijk te kunnen afhandelen werd in allerijl een politieverordening uitgewerkt op initiatief van Aalsters gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) en Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Een jaar geleden kondigde Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vanaf 2015 een verbod aan op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren.

Daarmee komt de Vlaamse overheid tegemoet aan de Europese regelgeving terzake, die bepaalt dat onverdoofd slachten om religieuze redenen enkel in erkende slachthuizen is toegelaten.

Burgemeester Christoph D’Haese is tevreden over de gecreĂ«erde duidelijkheid en de eindelijk transparante regelgeving. Het spreekt voor zich dat ook Aalst zich wil houden aan het wettelijke kader en geen tijdelijke slachtvloeren voor onverdoofd slachten meer zal toelaten.

‘Regels zijn er om nageleefd te worden. Het is perfect logisch dat de stad Aalst deze Vlaamse en Europese regelgeving ook lokaal afdwingbaar maakt. Overtredingen kunnen en zullen niet worden getolereerd’, zegt D’Haese.

Gemeenteraadslid Caroline De Meerleer treedt hem bij. ‘Tegelijk is het een goede zaak dat eindelijk paal en perk wordt gesteld aan het dierenleed dat onvermijdelijk gepaard gaat met de praktijk van onverdoofd slachten. Er bestaan voldoende alternatieven.’