Immerzeel wordt sjieke wijk

De stad Aalst zet volledig in op een beeldkwaliteitsplan dat schetst hoe de wijk Immerzeel er over enkele jaren moet uitzien. Binnen dat plan zal moeten gewerkt worden. Er is dus een afgelijnde visie. De stad wil jonge gezinnen aantrekken.

Met de nieuwe te ontwikkelen woongebieden wil de stad zich vooral richten op groepen die vandaag de stad ontvluchten, met name de middenklasse en jonge gezinnen met kinderen.

In het woongebied Immerzeeldreef wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding om te komen tot een goede sociale mix. Private ontwikkelaars zullen worden gevraagd om deze sociale mix te helpen realiseren.

Zo moet 10 procent van het totaal aantal woningen op Immerzeeldreef sociale woningen zijn.