Aalsters poppentheater Aabazjoer is uitverkocht

Het Aalsters poppentheater Aabazjoer scheert hoge toppen. Zo zijn de 11 voorstellingen van Faust uitverkocht.

Nochtans wordt gespeeld in de grote zaal van de Floereminne (ex-Kat-theater). Het is nog niet duidelijk of er nog extra voorstellingen komen.

Aabazjoer bestaat dit jaar 25 jaar. Er wordt wel afgeweken van het klassieke poppentheater en er is een mix van acteurs met poppen gelijkend op de acteur die ze speelt.