Heropening Brusselsesteenweg niet voor morgen

De heropening van de Brusselsesteenweg in Vilvoorde is nog verre van in zicht. De belangrijkste verkeersader tussen Brussel en Vilvoorde is al sinds 20 mei afgesloten uit veiligheidsoverwegingen nadat er barsten in het wegdek werden vastgesteld.

Sindsdien is er nog maar weinig schot in de zaak gekomen. Volgens burgemeester Hans Bonte (Sp.a) blijft de weg nog zeker heel augustus dicht. Voor de bedrijven is de situatie problematisch.

Op 20 mei jongstleden gingen de alarmbellen af op de Brusselsesteenweg. Bij de grote oeververstevigingswerken, die door Waterwegen en Zeekanaal worden uitgevoerd, werden in het wegdek scheuren vastgesteld.

Omdat er in de buurt ook nutsleidingen liggen, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd de rijbaan – die vooral door zwaar verkeer druk bereden wordt – tot nader order afgesloten voor het verkeer.

Eind juni besliste burgemeester Bonte dat die belangrijke verkeersader zeker tot midden augustus zou dicht blijven. De damplanken moesten eerst ingetrild worden.

“Nu blijkt dat dit zeker nog zal duren tot eind augustus”, zegt Bonte. “Pas daarna kan Aquafin een proefsleuf in de grond maken om de rioleringssituatie in kaart te brengen. De kans lijkt aanzienlijk dat ook daar schade is. Het lukt alvast niet om op sommige plaatsen met een camera doorheen de buizen te raken. Dat is al veelzeggend… Pas na het onderzoek zal blijken of Aquafin een en ander kan herstellen of moet vervangen.”

“Als helemaal duidelijk is hoe de leidingen eraan toe zijn, zal wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) in samenspraak met de stad kunnen bepalen of er gewoon een nieuw wegdek moet gegoten worden of dat de weg helemaal vernieuwd moet worden. Het is te vroeg om nu al die analyse te maken. Er is alleszins nog geen enkele duidelijkheid omtrent de toestand en er kan geen enkele zekerheid geboden worden dat er geen gevaar is. Niemand is intussen ook bereid om het veiligheidsrisico op zich te nemen.”

Volgens Bonte is het koffiedik kijken hoe lang alles in beslag zal nemen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat er voor half september – in het beste geval dan nog – opnieuw verkeer over de Brusselsesteenweg zal rijden.

“U weet blijkbaar meer dan wij”, reageert Gaetan Fallier van ABR, een van de bedrijven die getroffen worden door het afsluiten van de weg, op de update. “Het is betreurenswaardig dat de getroffen bedrijven laat of niet worden geïnformeerd. Voor ons maar ook voor de andere firma’s is dit nog steeds een groot probleem, zowel wat productieverlies, extra kosten als vertragingen betreft. Diverse bedrijven hebben dan ook al een klacht of ingebrekestelling gestuurd naar Waterwegen en Zeekanaal.”

“De werkzaamheden op het terrein werden opnieuw aangevat”, reageert Kevin Polfliet namens Waterwegen en Zeekanaal. “De damplanken worden nog slechts ingetrild tot een diepte van 5 meter waarna ze, om de trillingen te beperken, verder ingeheid zullen worden.”

Polfliet geeft toe dat enkele ingebrekestellingen werden ingediend door bedrijven. “Die worden momenteel door de betrokken dienst onderzocht worden. Het causaal verband tussen onze werken en de schade aan het wegdek staat echter nog niet vast. Het onderzoek hiernaar loopt nog.”

Deze week is er bij VOKA overleg gepland tussen de bedrijven en alle betrokken instanties.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise