Klimaatplan Vilvoorde als eerste door Europa goedgekeurd

De stad Vilvoorde heeft, als eerste in Vlaams-Brabant, van de Europese Unie de officiële goedkeuring gekregen van zijn klimaatplan.

“Door het klimaatplan te verankeren binnen de eigen structuur en door een duurzame reflex te creëren bij burgers en bedrijven hopen we met de stad onze voorbeeldfunctie te vervullen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a).

“Hopelijk wordt dit engagement ook overgenomen wordt door de hogere overheden zodat hier meer middelen en duurzame beleidsbeslissingen uit voortvloeien. Dat we als eerste Vlaams-Brabantse stad een Europese erkenning krijgen voor ons klimaatactieplan is geen toeval. Als oude industriestad trekken we immers volop de kaart van een toekomstgerichte, moderne stad aan het water. Aangezien Vilvoorde onder een zeer grote demografische druk staat, zetten we volop in op duurzaamheid.”

In zijn klimaatplan ambieert Vilvoorde onder meer om tegen 2020 de emissies van de openbare verlichting met de helft omlaag te halen door het gebruik van bewegingsdetectie en LED.

De stad gaat ook renovatiepremies geven aan eigenaars van woningen in het handelscentrum en kiest voor collectieve wijkrenovaties. Vilvoorde wil ook een autoluwe zone invoeren in het stadscentrum. De komende vijf jaar worden ook nog tweeduizend energiescans uitgevoerd in woningen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise