Tijdelijk verblijf voor bouwvallig vredegerecht Vilvoorde

Er wordt volop gezocht naar een alternatief voor het bouwvallige vredegerecht en politierechtbank in de Bolwerkstraat. In eerste instantie kijkt men uit naar een pand dat als tijdelijke verblijfplaats kan gehuurd worden maar er zijn ook plannen voor een volledig nieuw gebouw.

Dat heeft de bevoegde staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) gezegd. Een paar weken terug luidde de vrederechter zelf nog de alarmbel over de lamentabele toestand van zijn ‘werkplek’.

Het vredegerecht in de Bolwerkstraat is zodanig afgeleefd dat vrederechter Gilbert Putteman zich grote zorgen maakt over de veiligheid. ‘De duizenden dossiers in het archief op de zolderverdieping worden zoveel mogelijk tegen de muren gestapeld omdat we anders vrezen dat de houten vloeren het gewicht niet zullen houden’, luidde het een paar weken terug nog. Mindervaliden moeten dan weer naar boven gedragen worden bij gebrek aan een lift.

De klachten van Putteman hebben blijkbaar toch een en ander in gang gezet. In afwachting van een definitieve oplossing voor het bouwvallige vredegerecht en politierechtbank, belooft staatssecretaris Servais Verherstraeten een gebouw te zoeken om tijdelijk te huren.

Tijdelijke oplossing

Senator Lieve Maes (N-VA) uit Zaventem had Verherstraeten over de problematiek ondervraagd. ‘Het gebouw aan de Bolwerkstraat voldoet al geruime tijd niet meer’, legt Maes uit.

‘Vandaar dat vertegenwoordigers van de stad, de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Regie der Gebouwen rond de tafel zaten om alternatieven te bestuderen en welke locaties kunnen dienen voor het optrekken van een nieuw gerechtsgebouw.’

‘In afwachting moet er uiteraard een tijdelijke oplossing gevonden worden. De staatssecretaris antwoordde dat er bekeken wordt waar een pand zou kunnen gehuurd worden.’

Daarmee is het ook nog niet zeker of de geplande renovatie van het gebouw aan de Bolwerkstraat er zal komen. De Regie der Gebouwen maakt een kosten-batenanalyse van alle pistes.

‘Druk op de ketel houden’

Vrederechter Gilbert Putteman ziet het allemaal heel graag gebeuren.

‘De zaak is in een stroomversnelling gekomen’, reageert hij. ‘Men is op zoek naar een locatie om te huren. Mensen zijn mij zelf al een aantal mooie panden komen voorstellen. Ik kan daar nu nog niet dieper op ingaan maar ik zal die suggesties voorleggen aan de Regie der Gebouwen.’

‘We willen de druk op de ketel houden want de situatie blijft intussen precair. Ik weet ook niet of de komende verkiezingen de zaken gaan vertragen of juist niet. Wat het huidige gebouw betreft loopt er een studie of het de moeite loont om het te renoveren. Anders zal het worden afgebroken. De verhuis komt er wat mij betreft alleszins liever vroeger dan later.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise