Nieuwe coalitie in Ternat. CD&V-Volks gaat verder besturen met N-VA en Open VLD+

Het botert al enige tijd niet meer binnen het gemeentebestuur van Ternat. Meerderheidspartij CD&V en Volks zegt at in een aantal cruciale dossiers de visies binnen de huidige meerderheid te sterk uiteenlopen wat verder samenwerken onmogelijk maakt. Dat kwam afgelopen gemeenteraad pijnlijk aan de oppervlakte bij een stemming over de invoering van een bouwpauze voor grote projecten in Ternat. CD&V en Volks gaf groen licht, terwijl coalitiepartner Voor Ternat zich onthield, met als resultaat een wisselmeerderheid.

De CD&V en Volks fractie wenst het volgende te verduidelijken: “We zijn met de beste intenties in 2019 aan de coalitie met Voor Ternat gestart. In de loop van de legislatuur is echter duidelijk geworden dat we er een andere visie op aanhouden wat het ruimtelijk beleid in onze gemeente betreft. Deze verschillende visies zorgen voor heel wat spanningen tussen ons. Dit kwam tot een hoogtepunt op de gemeenteraad van mei, waarbij wij een voorstel van N-VA en Open Vld + tot het invoeren van een bouwpauze steunden en Voor Ternat zich onthield. Hierdoor is er een vertrouwensbreuk binnen de meerderheid ontstaan en is het onmogelijk om verder te besturen. De visies tussen onze partijen over de toekomst van de gemeente liggen te ver uit elkaar. Wij wensen een landelijke, dorpse gemeente te behouden en zijn de druk van de projectontwikkelaars beu. We zijn zeker niet tegen elke ontwikkeling, maar willen een evenwicht tussen de belangen van onze gemeente en deze van de grondeigenaars en projectontwikkelaars.

“Wij wensen opnieuw een duidelijke visie, daadkracht en bestuurskracht in het bestuur te brengen. Daarvoor is er een nieuwe coalitie nodig tussen partijen die op dezelfde lijn zitten en elkaar vertrouwen. Om die reden zullen wij samen met oppositiepartijen N-VA en Open VLD+ op de gemeenteraad een nieuwe bestuursmeerderheid installeren.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland