Ternat zet extra in op verkeersveiligheid door extra controles op foutparkeren

Het lokaal bestuur Ternat voert de parkeercontroles op. Twee ambtenaren werden bijkomend opgeleid om foutparkeren te controleren.

De mobiliteitsdienst van het lokaal bestuur Ternat stelt vast dat nog steeds heel wat autobestuurders fout parkeren. Omdat dit tot gevaarlijke situaties leidt wil het lokaal bestuur strenger optreden tegen foutparkeerders en worden de parkeercontroles opgevoerd. “Twee van onze personeelsleden werden intussen opgeleid tot GAS-ambtenaar”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt. “Naast de politie kunnen nu ook zij vaststellingen van foutparkeren doen. De grote parkeerfouten in Ternat bestaan uit het parkeren op voetpaden, zebrapaden of fietspaden. Ook parkeren veel mensen op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Vaak zorgt dit tot ergernis bij en creëert dit onveilige situaties. In de mate van het mogelijke zullen bestuurders worden aangesproken en gevraagd zich te verplaatsen. Is de bestuurder niet aanwezig of blijft hij in overtreding staan, zal een boete volgen.

De GAS-ambtenaren kunnen alleen boetes uitdelen voor wie effectief foutparkeert. Langparkeren in de groene zone en parkeren in de blauwe zone zonder parkeerkaart wordt nog steeds gecontroleerd door de parkeerwachters van OPC.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland