Meer biodiversiteit in de Ternatse geboorteboomgaard

Met de aanplant van 945 bloeiende bomen en 8.400 bio-bloembollen verhoogt Ternat de biodiversiteit in de geboorteboomgaard langs de Reukenstraat. Het aanplanten gebeurt door Pro-Natura en kadert in het versterken van de biodiversiteit van de gemeentelijke groene zones, een actie die werd opgenomen in het meerjarenplan.

Begin 2020 stapte Ternat in het project van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), in samenwerking met de provincie. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen en houtkanten, en voor landschaps- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming. In onze regio wordt de INL-werking uitgevoerd door Pro-Natura. Sinds kort maakt ook Ternat deel uit van deze samenwerking.

Hoogstamboomgaarden

“We willen de biodiversiteit in de geboorteboomgaard verhogen”, zegt Geert De Feyter (CD&V), gemeenteraadslid en vanaf 2022 schepen voor milieu. “In hoogstamboomgaarden komen veel insecten voor. Variatie in soorten en structuur van bomen en planten is belangrijk voor insecten omwille van de verschillende microklimaten die hierdoor gecreëerd worden. Boomgaarden met veel variatie in boomsoorten en variëteiten zijn aantrekkelijker voor insecten omdat er dan gedurende een langere periode nectar beschikbaar is.”

Pro-Natura en het Regionaal Landschap werkten een plan uit voor de geboorteboomgaard om tegemoet te komen aan deze punten. Zo worden er 8.400 bloembollen geplant om de bijen, hommels en andere insecten in de eerste lentemaanden te helpen om de nodige nectar te vinden. Er zijn drie soorten krokussen en drie soorten narcissen aangeplant. “We kiezen voor bio-bloembollen omdat verschillende studies uitwijzen dat bestrijdingsmiddelen funest zijn voor bijen, en dat willen we niet”, gaat De Feyter verder. “In januari planten we 945 bloeiende bomen en struiken als bron van nectar en nestplaats.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland