Kort Ternat: meerjarenplan 2020-2025 aangepast waarbij ingezet wordt op leefbare toekomst

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Ternat keurden op donderdag 17 december 2020 de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan blijven de doelstellingen en krachtlijnen dezelfde, maar wordt er extra geïnvesteerd om de gemeente leefbaarder te maken. De begroting blijft ondanks die investeringen in evenwicht, sterker nog, in 2025 wordt er zelf op een overschot gerekend. De belastingen voor inwoners blijven hierdoor ook nog steeds onveranderd.

Alle wijzigingen in het meerjarenplan kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland