Doorgaand verkeer vertraagd in Processiestraat

De verkeerssituatie in de Processiestraat in Ternat werd aangepast. De nieuwe situatie moet het doorgaand verkeer vertragen en de straat veiliger maken voor buurtbewoners en de schoolgaande jeugd. Ook de zone 30 in de buurt van vrije basisschool De Droomgaard in de Meersstraat wordt uitgebreid.

Vorige jaar kreeg het gemeentebestuur van verschillende buurtbewoners uit de Processiestraat te horen dat ze de verkeerssituatie in hun omgeving onveilig vonden. Daarom organiseerde het bestuur een overlegmoment met de bewoners. “In oktober 2019 zaten we al eens samen met enkele buurtbewoners en in december 2019 werd een bewonersvergadering gehouden waar zo’n 25 buren op afkwamen”, zegt schepen voor mobiliteit Gunter Desmet. “Uit de reacties bleek dat er vooral klachten waren over sluipverkeer en overdreven snelheid.”

Het gemeentebestuur liet metingen uitvoeren en daaruit bleek dat er tijdens de piekmomenten inderdaad veel te snel gereden werd. Er werd zelfs een pieksnelheid van 100 kilometer per uur gemeten. Daarom werd snel besloten om maatregelen te treffen. Op twee plaatsen in de straat werden zogenaamde ‘night owls’ geplaatst, opvallend zichtbare hindernissen waarvoor wagens moeten afremmen om elkaar door te laten. De opstelling werd zodanig geplaatst dat fietsers niet gehinderd worden.

Verder werd ook de zone 30 rond vrije basisschool De Droomgaard in de Meersstraat uitgebreid tot aan de kruispunten met de Schoolstraat en de Asbaan. In de lente wordt nog een zebrapad aangelegd ter hoogte van de Lippensputweg. Enkele buurtbewoners haalden aan dat er te zwaar vrachtverkeer door de Processiestraat reed, maar uit controle door de politie bleek dat dat niet het geval is.

“De maatregelen moeten de gehele omgeving verkeersveiliger maken”, zegt schepen Desmet. “Binnen een tweetal weken zullen we opnieuw metingen laten uitvoeren. Indien we dan nog snelheidsovertredingen vaststellen zullen we de politie vragen om vaker te controleren.” De nieuwe verkeerssituatie is een proefopstelling. De Processiestraat zal in 2023 heraangelegd worden. Momenteel is watermaatschappij Farys aan de slag met de voorbereiding van de rioleringswerken, nadien maakt de mobiliteitsdienst werk van een definitief plan voor een veilige straat.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland