120 appelboompjes van DHL

Langs het voormalig voetbalveld van SK Lombeek in de Heidestraat in Sint-Katherina-Lombeek werden 120 appelboompjes geplant. Die werden aan het gemeentebestuur geschonken door DHL, als compensatie voor de transportactiviteiten van het bedrijf in Ternat.

Sinds jaar en dag is DHL gevestigd in Ternat. Van daaruit vertrekken pakketjes en paletten van en naar bedrijven in België en de rest van Europa. Uiteraard brengt dat heel wat CO2-uitstoot met zich mee, en daarom wil DHL compensatie-initiatieven nemen, zoals het planten van bomen.

Daarom biedt het bedrijf de gemeente Ternat 120 appelbomen aan, gelijk aan het aantal voertuigen dat dagelijks de Ternatse DHL-vestiging binnen- en buitenrijdt. Die werden geplant langs het voormalige voetbalveld van SK Lombeek in de Heidestraat.

“We willen deze recreatiesite duurzaam ontwikkelen”, zegt milieuschepen Gunter Desmet. “Deze aanplanting door DHL is meteen een eerste stap en we zijn blij met dit geschenk.”

Hoe de site zich verder zal ontwikkelen, is nog niet zeker. “Het is de bedoeling dat er ruimte vrijkomt voor sport en spel in een groen kader”, zegt schepen voor vrije tijd Timo Schoukens. “De exacte plannen zullen vorm krijgen aan de hand van een participatietraject met alle geïnteresseerden.”

TERNAT Appelbomen

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland