Ternat sluit aan bij statiegeldalliantie

Op voorstel van oppositiepartij CD&V en Volks treedt de gemeente Ternat toe tot de statiegeldalliantie. Dat besliste de gemeenteraad.

In de statiegeldalliantie, opgericht in het najaar van 2017 op initiatief van Recycling Netwerk Benelux, verenigen zich Nederlandse en Belgische bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die voorstander is van statiegeld op blikjes en plastic flessen. De partners van de statiegeldalliantie willen een structurele oplossing voor vervuiling door plastic flesjes en blikjes. Die oplossing moet op een eerlijke manier gebeuren door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.

De statiegeldalliantie vraagt concreet aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om dit jaar nog het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen.

Het voorstel van gemeenteraadslid Geert De Feyter (CD&V en Volks) om zich bij de alliantie aan te sluiten, werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De Feyter is tevreden. “Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor statiegeld. Vlaams minister Joke Schauvliege verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat maar liefst 88 procent van de bevraagde Belgen voor statiegeld zijn. De invoer van statiegeld zou volgens haar leiden tot 40 procent minder zwerfvuil. Ook uit een enquête van Test-Aankoop onder 1.150 Belgen blijkt dat 66 procent van de ondervraagden positief is over de invoering van statiegeld”, aldus De Feyter.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland