Groen en sp.a gaan weer samen naar de kiezer

Groen en sp.a gaan in Ternat weer samen naar de kiezer als spagroen+. De partij mikt op twee tot drie zetels in de gemeenteraad.
Beide partijen beslisten tijdens de algemene ledenvergadering dat ze ook volgende legislatuur één progressief blok willen vormen. De volgende weken gaan we dan ook weer op zoek naar gedreven inwoners die graag samen met ons een beter beleid willen voeren in Ternat”, zegt Rudi Janssens, secretaris van Groen.
De afgelopen jaren zat spagroen+ in een bestuursmeerderheid met de Lijst van de Burgemeester. De partij haalde één zetel binnen, waardoor Guido Van Cauwelaert mocht uitmaken of hij voor een bestuur met LVB of voor een bestuur met een N-VA- en CD&V en Volks-coalitie ging. Hij koos voor het eerste en werd schepen. “De verkozenen van de progressieve lijst, schepen Guido Van Cauwelaert, OCMW-voorzitter Jean Trembloy en OCMW-raadsleden Diethard Vanderheyden en Nina De Coster vormden het cement van de bestuursmeerderheid”, zegt Rony Van den Abbeele, voorzitter van sp.a.
Volgens Guido Van Cauwelaert heeft spagroen+ enkele mooie realisaties waargemaakt. We zorgden voor het aankopen van nieuwe natuurgebieden, het herwaarderen van onze parken, speeltuinen en openbare ruimte, zoals het Marktplein en de Stationsomgeving. Samen met erfgoedinitiatieven als de restauratie van de pomp aan het gemeentehuis, het verfraaien van openbare ruimte met oude dorpsgezichten en het bekend maken van onze erfgoed-, natuur-, horeca en leuke plekjes via internet, maakten we zo van Ternat een, ook toeristisch, aantrekkelijke gemeente.”
“Met een sterk afvalpreventiebeleid verminderden we het restafval. Spagroen+ stond ook voor een sterk sociaal beleid vanuit het sociaal huis, met ondermeer het voorzien van betaalbare huurwoningen via de woonkoepel, de strijd tegen kinderarmoede door een samenwerking met scholen en culturele en welzijnspartners, maar vooral de keuze voor meer toegankelijke en persoonlijke begeleiding voor elke inwoner.  Door de inzet van mantelzorgers kunnen ouderen zolang mogelijk thuis wonen en zo hoge rusthuisfacturen ontlopen.”
Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland