Biogasinstallatie van boer Bayens wordt stilgelegd

De biosgasinstallatie op de boerderij van Rudy Bayens in Ternat wordt stilgelegd.

Enkele jaren geleden besloot boer Rudy Bayens uit de Pangaardestraat in Ternat te investeren in slimme energie. Bayens wilde een biogasinstallatie plaatsen om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit op te wekken. Maar al van bij het begin protesteerde de buurt hevig tegen de vergunning voor de biogasinstallatie.

De buren beweerden dat ze vreesden voor explosiegevaar en haalden ook het aan- en afrijden van vrachtwagens en het verspillen van voedsel aan. Er volgde een lange procedureslag, waardoor de biogasinstallatie pas eind 2015 kon worden opgestart. Maar vorige week werd in Ternat begonnen met een shutdown-procedure. De biogasinstallatie wordt stilgelegd.

Clean Energy Ternat moet naar eigen zeggen de boeken neerleggen omdat het project door de lang uitgestelde opstart vanaf het begin financieel onder druk stond. Het bedrijf slaagde er maar niet in om de schuldenberg weg te werken, ondanks het feit dat het voorbije anderhalf jaar ruim 3.000 Megawatt-uur aan groene stroom werd geproduceerd.

Omdat de installatie nu wordt stil gelegd, moet er gecontroleerd methaangas gelost worden. Dat geeft sterke geurhinder, waardoor Ternattenaren zich de voorbije dagen zorgen maakten. Maar burgemeester Luc Wachtelaer (LVB) stelt iedereen gerust. “Deze procedure is minutieus vastgelegd en wordt dagelijks gemonitord door brandweer en milieu-inspectie. Toen we te horen kregen dat alle veiligheidsnormen niet meer konden worden toegepast, hebben we overleg gepleegd met de uitbaters van het bedrijf. Na zeer constructief overleg werd besloten om de shutdown-procedure op te starten”, aldus Wachtelaer.

Volgens het departement Omgeving zal de installatie pas in september volledig stilliggen.