Breaking : Angelo Van Wilderen stapt uit CD&V

Op  een persconferentie lichtte Angelo Van Wilderen zijn aangekondigde uitstap uit de CD&V van Ternat toe. “Ik wil werk maken van een inhoudelijk project voor Ternat in het verkiezingsjaar 2018 maar ik merkte dat de geesten van velen in de CD&V daar niet rijp voor zijn. Ik wil niet blijven steken in de tegenstrijdige belangen van verschillende strekkingen in de partij. Ik wil niet rancuneus achteruit kijken maar vooruit met een verbindend project dat de inwoners van Ternat ten goede moet komen”.

In alle stilte werkte Angelo Van Wilderen (CD&V gemeenteraadslid sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012) aan een verbindend project voor Ternat dat de partijgrenzen zou overschrijden. CD&V zat in Ternat al een hele tijd in de oppositie maar de partij is moeilijk op één lijn te krijgen en Van Wilderen kreeg te weinig draagvlak voor zijn project.

“In het verleden zijn blijkbaar historische wonden geslagen en CD&V kan moeilijk samen werken met mensen die ze bekampt hebben. Maar ik wil niet blijven hangen in het verleden en de nadruk leggen op de inhoud van een project dat de inwoners moet ten goede komen,” zegt Van Wilderen.

“Bovendien stel ik vast dat CD&V niet meteen een aantrekkelijke partij is bij de jongeren. Voor mij zijn mensen, ook jonge mensen, belangrijker dan de partijbelangen. Ik wil open een overlegmodel zonder gelobby en zal vanaf nu als onafhankelijk gemeenteraadslid doorgaan. Ik wil een open visie, heb geprobeerd om binnen de CD&V daarvoor een draagvlak te creëren maar moet tot mijn spijt vaststellen dat ze er niet klaar voor zijn”.

Reactie CD&V

Bij CD&V Ternat reageert men verrast en wordt de eenzijdige beslissing van Van Wilderen betreurd.

“Het had ook van respect getuigd naar diegenen die hem in 2012 de kans gaven om in de gemeentepolitiek te stappen, mocht hij zijn beslissing eerst aan de fractie hebben medegedeeld. Maar blijkbaar moest een en ander gepaard gaan met het nodige mediagedruis. De ware beweegredenen blijven voor ons geheel onduidelijk, maar zullen wellicht weldra naar boven komen”, zegt Guy Hendrickx, voorzitter van CD&V Ternat.

Volgens Hendrickx klopt het niet dat het toekomstproject van Van Wilderen geen draagvlak had binnen de partij. “CD&V Ternat is een partij die interne democratie hoog in het vaandel draagt, waarbij de belangen van de partij steeds voorgaan op die van het individuele raadslid. Bij het evalueren van dossiers wordt er steeds gekeken naar het draagvlak bij de bevolking, eerder dan naar hoe een standpunt zal worden geapprecieerd door onze politieke mee- of tegenstanders. Dit brengt met zich mee dat het beslissingsproces anders verloopt dan binnen een bedrijf, en het soms tijd neemt om tot een consensus te komen.”