Onderzoek naar uitbreiding bedrijfssite Bomaco

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering en een eventuele uitbreiding van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik.

Deze voormalige houthandel heeft haar activiteiten grotendeels stopgezet waardoor er ruimte vrijkomt voor een nieuwe invulling.

Omdat er een grote vraag is naar ruimte voor bedrijven in de regio werd ook een uitbreiding van de bedrijvenzone onderzocht.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant maakte afgelopen jaar een verkennende studie over de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite van Bomaco.

“We starten nu in navolging van de verkennende studie een onderzoek op naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite” , zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

“In een volgende stap worden verschillende bestudeerde toekomstbeelden afgetoetst op hun impact op milieu en omgeving. Bereikbaarheid en ontsluiting zijn een belangrijk aandachtspunt, dus onderzoeken we ook grondig de effecten van de mobiliteit vooraleer de concrete plannen kunnen opgemaakt worden. Er wordt onder meer nagegaan op welke manier zowel vracht- als personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur noodzakelijk zijn.”

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek, dat nog voor de zomer gegund zal worden aan een gespecialiseerd studiebureau.

De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2018 verwerkt in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk