Jean Trembloy leidde eerste OCMW-raad Ternat

Dinsdag vond in Ternat de eerste ocmw-raad plaats onder leiding van de nieuwe voorzitter, Jean Trembloy van spagroen+.

Er werden ook twee nieuwe raadsleden ingezworen, Nina De Coster van spagroen+ en Dimitri Vanden Hende van N-VA.

Omdat secretaris Ingrid De Vos op 1 september op pensioen gaat werd haar functie vacant verklaard vanaf deze datum. De raad besliste de functie toe te wijzen door bevordering.

NVA stemde tegen, CD&V, dat om een verdaging van het punt vroeg, onthield zich. De twee vertegenwoordigers van spagroen+ en de drie aanwezige leden van LVB stemden voor. LVB-er Jean De Backer was afwezig wegens ziekte.

“Met het benoemen van een nieuwe secretaris willen we de continuïteit in de sociale dienstverlening veilig stellen” zegt ocmw-voorzitter Jean Trembloy van spagroen+.

“Vanaf 2019 kunnen ocmw en gemeente, op vrijwillige basis fusioneren. Dat is vandaag nog niet aan de orde”, antwoordde de voorzitter op de vraag van NVA-raadslid De Vos, die vond dat er kon bespaard worden door geen secretaris aan te stellen.

De fusie van ocmw en gemeente is een eis van NVA die op weerstand stuit op federaal vlak.

De eed werd afgelegd in handen van de voorzitter van de gemeenteraad