Petitie tegen windmolens voorbarig?

Een paar maanden geleden werd voor het eerst een denkpiste gelanceerd om eventueel windmolens te bouwen op de Kouter tussen Peizegem en de Heirbaan. Ondertussen heeft een buurtbewoner al het initiatief genomen om met een petitie rond te gaan om die bouwplannen (die er nog niet zijn) te dwarsbomen. Volgens de petitie zullen de windturbines milieu- en geluidshinder veroorzaken en is de inplanting veel te dicht bij de huizen.

Het gemeentebestuur laat weten dat het nog lang niet zeker is dat de windmolens op de Kouter er komen, maar blijft ervan overtuigd dat het een geschikte locatie is. Burgemeester De Block schrijft op zijn website dat er nog helemaal geen vraag is naar de inplanting van windmolens maar blijft erbij dat de Kouter een geschikte locatie kan zijn.

De petitie vindt hij wel voorbarig. Hij wijst erop dat dezelfde initiatiefnemer twintig jaar geleden ook een hele actie op het getouw zette om de bouw van een waterzuiveringsstation in Terlinden te verhinderen. De argumenten dat er grote stank- en verkeershinder zou komen, worden tegengesproken door de aanwezigheid van zo’n zuiveringscentrale langsheen de Dooren, meent de burgemeester.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk