Sun Chemical sluit vestiging Ternat eind juni

Sun Chemical sluit eind juni haar vestiging in Ternat. De inktproductie verhuist naar Turkije waardoor 66 arbeiders en technische bedienden wellicht hun baan verliezen.

De commerciële en financiële diensten, waar 27 personen werken, verhuizen naar Waver.

Het bedrijf bevestigt de sluiting in een mededeling. De directie kondigde de stopzetting van de inktproductie in Ternat al een tweetal weken geleden aan tijdens een ondernemingsraad die bijeengeroepen werd op vraag van de werknemers.

Zij waren ongerust omdat ze de productiehoeveelheden de laatste tijd fors zagen teruglopen.

‘De verslagenheid onder de werknemers is groot omdat een groot aantal onder hen een hoge anciënniteit in dit bedrijf opgebouwd hadden en gezien hun leeftijd nog weinig toekomstperspectieven hebben op ander werk’, zegt ACV-secretaris Theo De Rijck.

De stopzetting van de inktproductie is het gevolg van overcapaciteit in de Europese productievestigingen en de hoge productiekosten in Ternat.

De nieuwe fabriek van Sun Chemical in Turkije heeft nog capaciteit over. ‘Het is hetzelfde verhaal van altijd. Tal van multinationals hebben in ons land slechts een kleine vestiging die afgestemd is op de plaatselijke markt. Als men overgaat tot concentratie van productie is ons land steeds het eerste slachtoffer’, aldus De Rijck.

Er is nog niet gepraat over een sociaal plan. De vakbonden vragen dat de werknemers die naar Waver moeten verhuizen de keuze krijgen om onder de voorwaarden van het sociaal plan het bedrijf te verlaten.

‘Het is vanwege de files geen sinecure om dagelijks te verplaatsing te maken tussen Ternat en Waver’, zegt de vakbondssecretaris.